Landhuis de Linde is onderdeel van IPDH B.V. IPDH B.V. wordt in deze disclaimer ‘IPDH’ genoemd. IPDH B.V. is onderdeel van de VIPD groep.

Beschikbaarheid en prijzen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. IPDH is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar websites. Kom je nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs.

Content

IPDH draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van het vakantiehuis en informatie die expliciet door de huiseigenaar is aangedragen (zoals o.a. tips).

IPDH draagt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van derden waar naar gelinkt wordt vanaf deze website.

Technische beschikbaarheid

IPDH streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Tref je een technische storing, dan kun je er zeker van zijn dat IPDH deze zo spoedig mogelijk verhelpt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op de via deze website te huur aangeboden accommodatie is de Algemene Voorwaarden van IPDH van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kun je bekijken en/of downloaden. Op het volledige aanbod is tevens het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is gelegen te Zwolle.

Geografische kaarten 

De website van Landhuis de Linde maakt gebruik van Google Maps voor het weergeven van de ligging van het vakantiehuis en interessante punten in de omgeving. Deze kaarten dienen ter indicatie. Lees indien beschikbaar de huisbeschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning. Het exacte adres van het vakantiehuis ontvang je bij je reserveringsdocumenten.

Google Maps is vrijelijk beschikbare software van derden. Ondanks betrachte zorgvuldigheid heeft IPDH geen invloed op de juistheid van deze kaarten en de inhoud van de software.

Webpartners en affiliates

IPDH verstrekt gegevens van het vakantiehuis en planningen aan derden voor presentatie op externe websites. IPDH verzorgt in deze gevallen de afhandeling van de boeking. Op deze websites van derden heeft IPDH geen invloed. Kom je op genoemde websites iets tegen dat niet klopt? Laat het ons dan weten, dan nemen wij contact op met de externe partij om het op te lossen.

Aanvullende diensten

Landhuis de Linde promoot op haar website aanvullende diensten van derde partijen, waaronder bezienswaardigheden en activiteiten in de omgeving. Ondanks zorgvuldigheid heeft IPDH geen invloed op de inhoud van de websites van deze partijen, noch voor de correcte uitvoer van de diensten van deze partijen.

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van IPDH. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van IPDH vereist.

 

Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van Landhuis de Linde is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPDH.

Scroll to Top